ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"КОВІН КАПІТАЛ"
ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ" – небанківська фінансова установа, що спеціалізується на наданні фінансових послуг, а саме послуг з управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній), управління іпотечним покриттям.
Про нас

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності, що здійснюється товариством на підставі відповідної ліцензії.

При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування ТОВ "КУА "КОВІН КАПІТАЛ" має право:

  • створювати за власною ініціативою ІСІ;
  • надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, що знаходяться в управлінні Товариства;
  • випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;
  • розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;
  • надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами.

Управління активами корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.

Види діяльності Товариства згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД):

  • Код КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками (основний);
  • Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
  • Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
  • Код КВЕД 66.30 Управління фондами

Директор
Гнатишин Володимир Іванович

Внутрішні документи
Учасники товариства
Гнатишин
Володимир Іванович

Розмір внеску до статутного капіталу
100 000.00 грн.
Сосновська
Світлана Анатоліївна

Розмір внеску до статутного капіталу
7 505 500.00 грн.
Фонди в управлінні
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Корпоративні інвестиції»
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Корпоративні фінанси»
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РУБІН»
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АРОМА»
Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КВІК-КАПІТАЛ"

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Корпоративні інвестиції»


Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Корпоративні фінанси»


Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «РУБІН»


Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «АРОМА»


Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КВІК-КАПІТАЛ"


Звітність / Аудиторські висновки